DỊCH VỤ
VIDEO
Thống kê
242818
Visit Today : 224
Visit Yesterday : 200
Total Visit : 242818
Who's Online : 1

Các loại đá Granite (đá Hoa Cương)

Các loại đá Granite (đá Hoa Cương)
5 (100%) 6 vote[s]

CÁC LOẠI ĐÁ GRANITE (ĐÁ HOA CƯƠNG) 

1/ ĐÁ XANH BRAZIN:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

đá Granite xanh Brazin
2/ ĐÁ GRANITE TRẮNG MYANMAR:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

Đá Granite trắng Myanmar

 

3/ ĐÁ GRANITE VÀNG HOA MAI BÌNH ĐỊNH:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

đá granite vàng hoa mai bình định

4/ ĐÁ GRANITE TRẮNG BÌNH ĐỊNH:

 

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

đá granite trắng bình định

5/ ĐÁ GRANITE XANH PHAN RANG:

 

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE XANH PHAN RANG

6/ ĐÁ GRANITE TÍM HOA CÀ:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE TÍM HOA CÀ

7/ ĐÁ GRANITE TÍM KHÁNH HÒA:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE TÍM KHÁNH HÒA

8/ ĐÁ GRANITE HỒNG MAI XUÂN DUNG:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE HỒNG MAI XUÂN DUNG

9/ ĐÁ GRANITE RUBY ĐỎ BÌNH ĐỊNH:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE RUBY ĐỎ BÌNH ĐỊNH

10/ ĐÁ GRANITE ĐEN TUYỀN PHÚ YÊN:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE ĐEN TUYỀN PHÚ YÊN

11/ ĐÁ GRANITE ĐEN PHÚ YÊN:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE ĐEN PHÚ YÊN

12/ ĐÁ GRANITE ĐỎ BÌNH ĐỊNH:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE ĐỎ BÌNH ĐỊNH

13/ ĐÁ GRANITE VÀNG BÌNH ĐỊNH:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE VÀNG BÌNH ĐỊNH

14/ ĐÁ GRANITE HỒNG GIA LAI:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE HỒNG GIA LAI

13/ ĐÁ GRANITE TRẮNG SUỐI LAU:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE TRẮNG SUỐI LAU 1

14/ ĐÁ GRANITE  VIOLET TAN DAN:

 • Kích thước: 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50; 60 x 60; 30 x 60, v.v… và thực hiện kích thước theo quý khách yêu cầu.
 • Độ dày: 2/2; 5/3. Thực hiện các kích thước độ dày khác theo yêu cầu.
 • Cường độ chịu nén (Kg/Cm²): 1650.
 • Tỷ trọng (g/ Cm³): 2.62.
 • Tỷ lệ hút ẩm (%): 0.26.
 • Độ ẩm (%): 0.20

ĐÁ GRANITE VIOLET TAN DAN

 

* Liên hệ:

   – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG GIA KHÁNH  (HOMECLEAN).
   – Địa chỉ: TK 19/8 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
   – Điện thoại: (028) 38.37.3339     – Hotline: 0939.86.3339 (Mr Minh)
   – Website:    www.homeclean.com.vn               – www.homeclean.net.vn            – www.homeclean.vn
                       www.hunggiakhanh.com               – www.giaiphapsannha.com       – www.suachuagheda.com
   – Email:       homeclean.vn@gmail.com         – hunggiakhanhgg@gmail.com