DỊCH VỤ
VIDEO
Thống kê
391155
Visit Today : 142
Visit Yesterday : 243
Total Visit : 391155
Who's Online : 5

Spa nhuộm làm mới túi xách da hàng hiệu

SPA NHUỘM LÀM MỚI TÚI XÁCH DA HÀNG HIỆU

* Danh mục dịch vụ spa nhuộm làm mới túi xách da hàng hiệu:

I/ MÀU NHUỘM KIM LOẠI CHO ĐỘ SÁNG CAO: Dành cho túi xách da, giày dép da, ghế Sofa da, Ví da, dây nịt da, và các loại đồ Da cao cấp khác, v.v…

 

STT TÊN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

MÀU SẮC CÔNG DỤNG HÌNH ẢNH
01 LEATHER DYE METAL COLOR PRO  LCP051

BLACK

Màu nhuộm, thuốc nhuộm dành cho các loại đồ da cao cấp
02 LCP052

YELLOW

màu sơn túi xách da, màu sơn giày da, màu sơn ghế sofa da, màu sơn ghế da ô tô LEATHER DYE METAL COLOR PRO_YELLOW_1000X1000
03 LCP053

RED

thuốc nhuộm màu nhuộm giày da, túi xách da, đồ da LEATHER DYE METAL COLOR PRO_RED_1000X1000
04 LCP054

màu nhuộm, thuốc nhuộm giày da, giày thể thao, túi xách da, ghế sofa da, ghế da xe ô tô_blue

BLUE

màu nhuộm giày thể thao, màu nhuộm giày da LEATHER DYE METAL COLOR PRO_BLUE_1000X1000
05 LCP055

ORANGE

màu nhuộm giày da, giày thể thao, túi xách giả da LEATHER DYE METAL COLOR PRO_ORANGE_1000X1000
06 LCP056

VIOLET

màu sơn vẽ giày thể thao, màu nhuộm giày da LEATHER DYE METAL COLOR PRO_VIOLET_1000X1000
07 LCP057

màu nhuộm, thuốc nhuộm giày da, giày thể thao, túi xách da, ghế sofa da, ghế da xe ô tô_dark brown

DARK BROWN

màu nhuộm ghế sofa da, ghế da ô tô cao cấp LEATHER DYE METAL COLOR PRO_DARK BROWN_1000X1000
08 LCP058

màu nhuộm, thuốc nhuộm giày da, giày thể thao, túi xách da, ghế sofa da, ghế da xe ô tô_light brown

LIGHT BROWN

màu nhuộm, màu sơn ghế da ô tô cao cấp LEATHER DYE METAL COLOR PRO_LIGHT BROWN_1000X1000
09 LCP059

GREEN

màu nhuộm ghế Sofa da, ghế Salon da cao cấp LEATHER DYE METAL COLOR PRO_GREEN_1000X1000
10 LCP060

PINK

màu nhuộm, thuốc nhuộm giày da cao cấp LEATHER DYE METAL COLOR PRO_PINK_1000x1000
11 LCP061

LEMON YELLOW

thuốc nhuộm, màu nhuộm túi xách da, túi xách giả da cao cấp LEATHER DYE METAL COLOR PRO_LEMON YELLOW_1000X1000
12 LCP062

COFFEE

màu nhuộm, thuốc nhuộm dây nịt da, ví da, túi xách da PNG_LEATHER DYE METAL COLOR PRO_COFFEE (TAN)_1000X1000

II/ MÀU NHUỘM KIM LOẠI CHO ĐỘ SÁNG TRUNG BÌNH: Dành cho túi xách da, giày dép da, ghế Sofa da, Ví da, dây nịt da, và các loại đồ Da cao cấp khác, v.v…

STT TÊN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

MÀU SẮC CÔNG DỤNG HÌNH ẢNH
01 LEATHER DYE COLOR PRO  LCP046

BLACK

Màu nhuộm, thuốc nhuộm dành cho các loại đồ da cao cấp màu nhuộm giày da, màu nhuộm túi xách-LEATHER DYE COLOR PRO_BLACK copy
02 LCP047

YELLOW

Màu nhuộm ghế Sofa da, túi xách da, giày da-LEATHER DYE COLOR PRO_YELLOW copy
03 LCP049

RED

thuốc nhuộm, màu nhuộm giày da, túi xách, ghế sofa da-LEATHER DYE COLOR PRO_RED copy
04 LCP050

màu nhuộm, thuốc nhuộm giày da, giày thể thao, túi xách da, ghế sofa da, ghế da xe ô tô_blue

BLUE

thuốc nhuộm giày dép, thuốc nhuộm ghế sofa da-LEATHER DYE COLOR PRO_BLUE copy
05 LCP048

COFFEE

màu nhuộm ghế sofa da, ghế salon da, ghế da xe ô tô-LEATHER DYE COLOR PRO_BROWN COFFEE copy

III/ MÀU SƠN GỐC DUNG MÔI CHẤT LƯỢNG CAO, (CHỊU NHIỆT, CHỊU LỰC, DẺO DAI, ĐÀN HỒI, BÁM DÍNH, THỜI GIAN SỬ DỤNG TỪ 5-10 NĂM) : Dành cho túi xách da, giày dép da, ghế Sofa da, Ví da, dây nịt da, và các loại đồ Da cao cấp khác, v.v…

STT TÊN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

MÀU SẮC CÔNG DỤNG HÌNH ẢNH
01 LEATHER SOLVENT COLOR PRO 

LCP033

BLACK

màu sơn túi xách da, giày da, ghế Sofa da, ghế da xe ô tô xe hơi, v.v…gốc dung môi cao cấp và chất lượng cao dành cho các loại đồ da cao cấp màu sơn giày da, màu sơn giày thể thao, màu sơn túi xách-Leather Sovent Color Pro_Black_1000x1000
02 LCP035

HIGH YELLOW

màu sơn ghế da ô tô, màu sơn ghế da xe hơi cao cấp-Leather Sovent Color Pro_Yellow_1000x1000
03 LCP036

RED

màu sơn túi xách giả da, màu sơn túi xách da-Leather Sovent Color Pro_Red_1000x1000
04 LCP037

BLUE

màu sơn giày thể thao, màu sơn giày da, màu sơn túi xách da-Leather Sovent Color Pro_Blue_1000x1000
05 LCP041

MAGENTA

màu sơn ghế da xe ô tô-màu sơn giày da-màu sơn giày thể thao-Leather-Sovent-Color-Pro_Magenta_1000x1000
06 LCP042

VIOLET

màu sơn giày thể thao, màu sơn túi xách
07 LCP065

LIGHT YELLOW

màu sơn ghế sofa da, màu sơn ghế da ô tô-LEATHER-SOVENT-COLOR-PRO_LEMON YELLOW_1000X1000
08 LCP034

WHITE

  màu sơn giày thể thao, màu sơn giày da-Leather Sovent Color Pro_White_1000x1000

IV/ MÀU SƠN GỐC NƯỚC CHẤT LƯỢNG CAO, (CHỊU NHIỆT, CHỊU LỰC, DẺO DAI, ĐÀN HỒI, BÁM DÍNH, THỜI GIAN SỬ DỤNG TỪ 4-5 NĂM) : Dành cho túi xách da, giày dép da, ghế Sofa da, Ví da, dây nịt da, và các loại đồ Da cao cấp khác, v.v…

STT TÊN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

MÀU SẮC CÔNG DỤNG HÌNH ẢNH
01 LEATHER DYE METAL COLOR PRO 


LCP012

BLACK

Màu sơn gốc nước dành cho các loại đồ da cao cấp


Màu sơn túi xách da, ghế da xe ô tô, ghế Sofa da, giày da - Leather Color Pro (Black)-leather-color-pro-black_1000x1000
02 LCP011

HIGH YELLOW

Màu sơn túi xách da, giày da, ghế Sofa da, ghế da ô tô - Leather Color Pro (Yellow)-leather-color-pro-Yellow_1000x1000
03 LCP014

RED

Màu sơn túi xách da, ghế Sofa da, ghế da xe ô tô - Leather Color Pro (Red)-leather-color-pro-Red_1000x1000
04 LCP015

BLUE

mau-son-ghe-da-xe-hoi-giay-da-tui-xach-da-cao-cap-ghe-sofa-da-leather-color-pro-blue_1000x1000
05 LCP013

WHITE

Màu sơn ghế Sofa da, ghế da xe hơi (ô tô) da, túi xách da - Leather Color Pro (White)leather-color-pro-white_1000x1000
06 LCP020

VIOLET

Màu sơn túi xách da, ghế Sofa da, giày da cao cấp - Leather Color Pro (Violet)-Leather Color Pro_Violet_1000x1000
07 LCP019

 

MAGENTA

Màu sơn giày da - Leather Color Pro (Magenta)Leather Color Pro_Magenta_1000x1000
08 LCP018

GREEN

Màu sơn túi xách da, giày da, ghế da xe ô tô - Leather Color Pro (Green)Leather Color Pro_Green_1000x1000
09 LCP063

PEARL
HIGH LIGHT

Màu sơn túi xách da, ghế Sofa da, giày da, ghế da xe hơi - Leather Color Pro (Pearl - High light)-Leather Color Pro_Pearl_High Light_1000x1000
10 LCP022

 

COPPER

Màu sơn ghế da xe ô tô, túi xách da, giày da - Leather Color Pro (Copper)_Copper Emulsion_1000x1000
11 LCP017

LIGHT YELLOW

Màu sơn túi xách da, ghế Sofa da, giày da, ghế da xe ô tô - Leather Color Pro (Lemon Yellow)-leather-color-pro-lemon yellow_1000x1000
12 LCP062

PEARL
MEDIUM LIGHT

Màu sơn ghế Sofa da, ghế da xe ô tô, túi xách da - Leather Color Pro (Pearl - Medium light)-Leather Color Pro_Pearl_Medium light_1000x1000
13 LCP021

GOLD

Màu sơn túi xách da, ghế da xe ô tô, ghế Sofa da cao cấp - Leather Color Pro (Gold)_Leather Color Pro_Gold_1000x1000
14 LCP016

RED OXIDE

Màu sơn túi xách da, ghế Sofa da - Leather Color Pro (Dark Brown)-leather-color-pro-brown_1000x1000

V/ CÁC CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT TRƯỚC KHI SỬA CHỮA VÀ CÁC CHẤT HOÀN THIỆN BỀ MẶT  : Dành cho túi xách da, giày dép da, ghế Sofa da, Ví da, dây nịt da, và các loại đồ Da cao cấp khác, v.v…

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC  CÔNG DỤNG HÌNH ẢNH
01 LEATHER REPAIR PRO LCP006 DARK RED Keo trám trét (gốc nước) sửa chữa bề mặt túi xách da, giày da, ghế sofa da, ghế da ô tô Keo sửa chữa vết nứt ghế da_Brown_Letaher Repair Pro_350x250
02 LEATHER REPAIR PRO LCP005 WHITE Keo trám trét (gốc nước) sửa chữa bề mặt túi xách da, giày da, ghế sofa da, ghế da ô tô Keo trét sửa chữa vết nứt bề mặt ghế da, túi xách da - Leather Repair Pro (White)_Leather Repair Pro-white_1000x1000

03

LEATHER SOVENT REPAIR PRO

LCP068 WHITE Keo trám trét (gốc dung môi) sửa chữa bề mặt túi xách da, giày da, ghế sofa da, ghế da ô tô

 

 

04 LEATHER SOLVENT REPAIR PRO LCP069 BLACK Keo trám trét (gốc dung môi) sửa chữa bề mặt túi xách da, giày da, ghế sofa da, ghế da ô tô

 

 

05 LEATHER GLUE PRO LCP001   Keo dán vá vết nứt, vết thủng bề mặt da 

keo dán chữa vết rách ghế da

06 LEATHER HARDENER PRO LCP029   Chất đông cứng làm chắc bề mặt sơn hoặc bảo vệ sơn chat-dong-ran-lien-ket-keo-phu-hoan-thien-bao-ve-son-Leather Hardener Pro_1000x1000.
07 LEATHER SOLVENT HARDENER PRO LCP045   Chất đông cứng làm chắc bề mặt sơn hoặc bảo vệ sơn

 

 

08 LEATHER PP PRO LCP008   Dung môi tẩy bỏ lớp sơn cũ Dung môi tẩy bỏ màu sơn cũ trên bề mặt túi xách da, ghế da -Leather PP Pro-Leather PP Pro_1000x1000
09 LEATHER AC PRO LCP009   Dung môi làm sạch bụi bẩn bề mặt da sau khi tẩy bằng Leather PP Pro Dung môi làm sạch bề mặt ghế da trước khi sơn, và nhuộm_Leather AC Pro_1000x1000
10

LEATHER AP PRO

LCP010   Sơn lót kết dính giữa bề mặt da và keo trét. Hoặc kết dính giữa bề mặt da và lớp sơn Keo sơn lót ghế Sofa da, ghế da xe ô tô, túi xách da - Leather AP Pro-leather-ap-pro-1000x1000-keo
11 LEATHER SOLVENT AP PRO LCP070   Sơn lót kết dính giữa bề mặt da và keo trét. Hoặc kết dính giữa bề mặt da và lớp sơn

 

 

12 LEATHER “H” PROTECT COLOR PRO (GLOSS) LCP025   Keo bảo vệ hoàn thiện sau khi màu sơn. Hệ bóng.
13  LEATHER “H” PROTECT COLOR PRO (MATT) LCP026   Keo bảo vệ hoàn thiện sau khi màu sơn. Hệ mờ. keo-phu-hoan-thien-bao-ve-mau-son-ghe-da-do-da-tui-xach-da-Leather H Protect Color Pro_Matt-1000x1000
14  LEATHER “S” PROTECT COLOR PRO (GLOSS) LCP027   Keo bảo vệ hoàn thiện sau khi màu sơn, loại mềm dẻo, đàn hồi. Hệ bóng. Keo phủ hoàn thiện bảo vệ màu sơn ghế da, túi xách da - Leather S Protect Color Pro (Gloss)-1000x1000
15  LEATHER “S” PROTECT COLOR PRO (MATT) LCP028   Keo bảo vệ hoàn thiện sau khi màu sơn, loại mềm dẻo, đàn hồi. Hệ mờ. Keo phủ bảo vệ màu sơn ghế da, đồ da hệ mờ mềm dẻo-Leather S Protect Color Pro_Matt_1000x1000
16 LEATHER CLEAN PRO LCP030   Dung dịch vệ sinh, làm sạch giày da, túi xách da, ghế Sofa da, ghế da xe ô tô, v.v… Dung dịch vệ sinh làm sạch ghế Sofa da, ghế da xe ô tô, túi xách da - Leather Clean Pro

LIÊN HỆ:

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG GIA KHÁNH  – LEATHER CARE PRO®
 Địa chỉ: TK 19/8 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Điện thoại: (028) 38.37.3339      – Hotline: 0933.2444.39 (Mr Minh)         – Zalo: 0933.2444.39
 Website:    https://www.leathercarepro.com        – https://www.suachuagheda.com
 Email:       leathercarepro@gmail.com                 
 Youtube Channel: LEATHER CARE PRO